Nacionalno preverjanje znanja

Nacionalno preverjanje znanja poteka ob koncu drugega in tretjega ocenjevalnega obdobja. Za vse učence je obvezno. Preverja se znanje iz slovenščine in matematike ter angleščine (6. razred) in angleščine (9. razred), ki ga za posamezno šolo v začetku septembra določi minister.

Nacionalni preizkusi se opravljajo v rednem roku:

  • torek, 4. 5. 2021 – slovenščina 6. in 9. razred,
  • četrtek, 6. 5. 2021 – matematika 6. in 9. razred,
  • ponedeljek, 10. 5. 2021 – angleščina 6. in 9. razred (tretji predmet, določi minister)

Na spletnih straneh (http://www.ric.si in http://eric.ric.si) so objavljene dodatne informacije za učence in starše.

Prilagodi izgled strani