Tajništvo: 02 450 10 90 | Odjava prehrane: 02 450 10 98 info@abesednjak.si
Select Page

Kokoška Rozi

Naša šola je vključena v projekt Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah, ki bo trajal dve leti. Glavni slogan projekta, skupaj s krovno aktivnostjo je: Gremo peš s kokoško Rozi.

Želimo si, da bi se naši otroci na poti v šolo in iz nje družili, razvijali samostojnost ter se seveda gibali. Zato bomo s kokoško Rozi prihajali v šolo peš, s kolesom, skirojem, rolko in z organiziranimi (en osebni avto pripelje v šolo več otrok) ter javnimi prevozi (avtobus).

Namen učnih ur, aktivnosti in dejavnosti, ki bodo v okviru projekta potekale na naši šoli je, da učenci razmišljajo in se izobražujejo o trajnostni mobilnosti ter, da seveda pridobljeno znanje ponotranjijo in mu sledijo tudi po izvedeni aktivnosti Gremo peš s kokoško Rozi.

Cilj projekta je sprememba potovalnih navad osnovnošolcev v luči trajnostne mobilnosti, zmanjšanje motoriziranega prometa v okolici šol, zmanjšanje okoljskih obremenitev, spodbujanje gibanja otrok in krepitev njihovega zdravja. Tako projekt cilja na povečanje trajnostnih prihodov v šolo za 7 % glede na začetno stanje.

V projekt so vključeni vsi učenci naše šole.

Učenci bodo skupaj z učitelji dnevno spremljali trajnostne prihode. Prejeli so knjižice Moj dnevnik aktivnosti Gremo peš s kokoško Rozi.

Prilagodi izgled strani