Tajništvo: 02 450 10 90 | Odjava prehrane: 02 450 10 98 info@abesednjak.si
Select Page

Erasmus+

 

 

Naša šola je bila izbrana za sodelovanje v programu Erasmus+, KA1 učna mobilnost posameznikov – mobilnost šolskega osebja, s projektom Razvijamo digitalne kompetence. Projekt poteka med 1. 9. 2020 in 31. 8. 2022.  V okviru projekta smo obiskali partnersko šolo Språkskolan i Upplands Väsby v okolici Stockholma na Švedskem, kjer smo spoznali primere dobre prakse rabe informacijsko komunikacijske tehnologije in digitalnih kompetenc v vzgojno izobraževalnem procesu. V sklopu projekta smo se strokovni delavci udeležili tudi strukturiranih izobraževanj s področja IKT v Dublinu, Helsinkih in Barceloni.

Cilji projekta:

  • Izdelava aplikacij, ki se jih uporablja pri vzgojno-izobraževalnem procesu tako, da so prilagojene posamezni skupini učencev in njihovim potrebam (učenci s posebnimi potrebami, nadarjeni učenci, učenci tujci).
  • Strokovne delavce po celotni vertikali in horizontali izobraziti o uporabi digitalnih izobraževalnih orodij na posameznem predmetnem področju.
  • Dvigniti kvaliteto učnega procesa z uporabo sodobnih pristopov poučevanja, kjer imajo ob podpori IKT učenci aktivnejšo vlogo.
  • Povečati motiviranost in ustvarjalnost strokovnih delavcev in učencev.
  • Dvig digitalnih kompetenc strokovnih delavcev in učencev.
  • Povezati stike s strokovnimi delavci drugih šol, kar bo omogočalo izmenjavo novih primerov uporabe izobraževalnih orodij pri pouku.
  • Predstaviti nova pridobljena znanja na strokovnih konferencah.

Projekt financira Evropska unija.

Marko Vintar,
koordinator projekta

 

 

Prilagodi izgled strani