Tajništvo: 02 450 10 90 | Odjava prehrane: 02 450 10 98 info@abesednjak.si
Select Page

Knjižnični red

  • Vsi učenci in delavci šole so člani šolske knjižnice. Članarine ni.
  • Knjižnica je za izposojo odprta vsak dan po urniku, ki je izobešen na vratih knjižnice.
  • Knjige (strokovne in leposlovne) si lahko uporabniki izposodijo za obdobje 14 dni. Vsako knjigo je možno po poteku izposojevalnega roka podaljšati še za 14 dni ali več, če ni rezervirana za drugega uporabnika.
  • Čitalniško gradivo (leksikoni, slovarji, enciklopedije, atlasi) in serijske publikacije (časopisi, častniki) si lahko uporabniki sposodijo v petek in ga vrnejo v ponedeljek, lahko pa si izposodijo tudi za krajši čas, če želijo iz njega fotokopirati.
  • Nerednim uporabnikom se lahko izposoja odreče dokler ne poravnajo vseh obveznosti.
  • S knjižničnim gradivom uporabniki skrbno ravnajo. Poškodovano ali izgubljeno knjižno gradivo nadomesti uporabnik z novim ali s po vsebini enakovrednim gradivom v dogovoru s knjižničarko.
  • V prostorih knjižnice smo tiho, v njej ne obedujemo ali sproščamo odvečne energije.
  • Izposojenega gradiva ne posojamo drugim.
  • S knjižnično opremo, gradivom in prostori skrbno ravnamo.
  • Računalniki v knjižnici so namenjeni zgolj šolskemu delu (izpisi iz strokovne literature za seminarske, raziskovalne, projektne naloge) in brskanju po knjižnični zbirki. Računalnik se uporablja po predhodnem dogovoru s knjižničarko. Vsakršna zloraba se kaznuje tako, da učenec nekaj časa ne sme uporabljati računalnika.

Za prijetno razpoloženje v šolski knjižnici se moramo potruditi vsi obiskovalci, saj bomo le tako deležni vsega lepega, koristnega in poučnega, kar nam ponujajo naše prijateljice knjige.

Prilagodi izgled strani