Kontakt

Šolska svetovalna delavka:
Polonca Kužner, univ. dipl. pedagoginja

Uradne ure svetovalne delavke:

GLEDE na trenutno stanje, se dogovarjajte s svetovalno delavko oz. službo po elektronski pošti (svetovalna@abesednjak.si).

Ponedeljek: 12.00 -14.00 oz. po dogovoru
Torek: 8.00 – 12.00
Sreda: 8.00 – 12.00
Četrtek: 8.00 – 12.00
Petek: samo po dogovoru

Elektronska pošta: svetovalna@abesednjak.si ali polona.kuzner@guest.arnes.si

Telefonska številka: (02) 450 10 94

Prostor: pritličje, kabinet številka 02

Na šoli delujejo tudi drugi strokovni delavci, katerih prioritetna vloga je vloga učitelja za učence s posebnimi potrebami na podlagi odločb o usmeritvi.

Le ti so:
1. Nataša Babič, specialna pedagoginja,

2. Katja Kumer, specialna pedagoginja,

3. Marko Vintar, specialni pedagog,

4. Nina Divjak, socialna pedagoginja (delno šolska svetovalna delavka na področju vedenjskih posebnosti učencev),

5. Sabrina Buzadžić, ink. pedagoginja  (delno šolska svetovalna delavka na področju usmerjanja učencev s posebnimi potrebami).

Telefonska številka: (02) 450 10 90 (tajništvo, saj direktna tel. št. ne obstaja)

Prilagodi izgled strani