Tajništvo: 02 450 10 90 | Odjava prehrane: 02 450 10 98 info@abesednjak.si
Select Page

Nadarjeni učenci

Delo z nadarjenimi učenci poteka na osnovi dokumenta Koncept dela z nadarjenimi učenci.

Koncept je bil sprejet na 25. seji Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje dne 11. februarja 1999. Pripravila ga je Delovna skupina za pripravo koncepta dela z nadarjenimi učenci v sestavi:

– dr. Drago Žagar, predsednik, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta,

– Jana Artač, Osnovna šola Šenčur,

– mag. Tanja Bezič, Zavod Republike Slovenije za šolstvo,

– Mirt Nagy, Republiški zavod za zaposlovanje Koper,

– Sonja Purgaj, Osnovna šola Mladika, Ptuj.

Koristne spletne strani in dokumenti:

Prilagodi izgled strani