Oddaja učilnic in športnih prostorov

Prijava na javni razpis za oddajo prostorov, drugih nepremičnin in opreme OŠ Angela Besednjaka Maribor v uporabo

Svet zavoda OŠ Angela Besednjaka je dne 21. 8. 2013 potrdil Pravilnik o o oddaji prostorov, drugih nepremičnin in opreme Osnovne šole Angela Besednjaka Maribor v uporabo, na podlagi zahteve Mestne občine Maribor. Skladno s tem pravilnikom objavljamo razpis do zapolnitve kapacitet.

 

Šolsko leto 2021/2022

 JAVNI RAZPIS za oddajo prostorov 2021/2022

CENIK uporabe šolskih prostorov (od 1. 1. 2021 dalje)

Vloga za uporabo prostorov in zunanjih športnih površin

 

Prilagodi izgled strani