Tajništvo: 02 450 10 90 | Odjava prehrane: 02 450 10 98 info@abesednjak.si
Select Page

Pogum

Naša šola je kot implementacijska šola vključena v projekt Pogum, ki je financiran s strani Evropske unije (Evropski socialni sklad) in deluje pod okriljem ZRSŠ in MIZŠ. Projekt bo trajal do 31. 12. 2022. Namen projekta je razviti, preizkusiti in implementirati model spodbujanja kompetence podjetnosti v osnovnih šolah, s katerim bi omogočili šolajočim lažje prehajanje med osnovno šolo in okoljem. Učencem želimo približati in v njih spodbuditi podjetni način razmišljanja. Implementacijske šole, ki bomo začele izvajati aktivnosti na izvedbeni ravni se bomo vključile v projekt 1. 9. 2019, s sodelovanjem pri preizkušanju in implementaciji modela spodbujanja kompetenc in didaktičnih pristopov.

Cilj projekta je zagotovili šolarjem čim več praktičnih izkušenj, jih naučiti, kako pridobljeno znanje uporabiti ter usposobiti kako proaktivno in samoiniciativno delovati v svojem okolju in uresničiti lastne želje, zamisli, ideje in interese. Učenci bodo po končanem šolanju bolje opremljeni z znanjem, veščinami in spretnostmi, s katerimi bodo učinkoviteje vstopali na trg delovne sile kot samostojni in kompetentni posamezniki.

Glede na rezultate ankete, kjer so vsi učenci naše šole določili prednostne prioritete in izzive s katerimi se srečujejo, smo se odločili, da bo naše področje na katerem bomo aktivno delovali v šolskem letu 2019/2020, šola kot središče skupnosti.

Smernice, ki bodo to leto krojile delovanje učencev in učiteljev so naslednje:

  • Šola kot središče lokalne skupnosti. S svojim delovanjem bo naša šola pri  prebivalcih dosegla naraščanje zavesti, da je šola nekaj nujno potrebnega in nepogrešljivega za kraj.
  • Medgeneracijsko sodelovanje šole z lokalnimi zavodi in podjetij.
  • Sodelovanje z lokalno skupnostjo pri organizaciji dogodkov.
  • Razvijanje sposobnosti opaziti osebe v stiski in pripravljenosti pomagati (v družini, okolju in med vrstniki).
  • Omogočiti izmenjavo znanj in dobrin v prostorih šole.
  • Vzpostaviti šolo kot prostor mogočih srečevanj mladih, starejših in med generacijami.
  • Razvijati elemente skrbi zase in za druge.
  • Vključevanje medgeneracijskega sodelovanja v šolski prostor (povabiti starejše k sodelovanju pri urah športne vzgoje – aktivno življenje; izmenjava znanj – mlajši učijo starejše, starejši učijo mlajše, skupni krožki, skupne prireditve ob posebnih priložnostih, ipd).
  • Aktivna participacija mladih na vseh področjih – oblikovanje in izražanje lastnega mnenja, sprejemanje drugačnih mnenj in sposobnost presoje ter aktivne vključitve v proces sprememb.

Eden izmed kazalnikov našega delovanja v medsebojno dobro bo BESEDNJAKOV ŠTEVEC DOBRIH DEJANJ, kateri bo mesečno beležil število dejanj, ki so jih učenci ali delavci šole storili za učence, druge delavce šole ali širšo skupnost. Skupno število dobrih dejanj bomo mesečno objavili na spletni strani šole in na oglasni deski v pritličju.

V projekt so vključeni vsi učenci ter delavci šole v vseh oblikah pouka – redni pouk, podaljšano bivanje, interesne dejavnosti, dnevi dejavnosti ter javne prireditve.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo celotnega projekta, znaša 3.299.864,57 EUR.

Vodja projekta na šoli,
Sabrina Buzadžić

 

2. b – https://1ka.arnes.si/a/cdc404b4

4. a – https://1ka.arnes.si/a/c6bf9a48

8. b – https://1ka.arnes.si/a/8b8adf4b

 

Prilagodi izgled strani