Tajništvo: 02 450 10 90 | Odjava prehrane: 02 450 10 98 info@abesednjak.si
Select Page

Varovanje osebnih podatkov

Dne 26. 1. 2023 je stopil v veljavo novi Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2 (UR. l . RS, št. 163/22) v katerem so urejene obveznosti upravljalcev in obdelovalcev osebnih podatkov v zvezi z dokazovanjem skladnosti obdelave. Določena sta ukrepa notranje in zunanje sledljivosti posredovanj osebnih podatkov. Notranjo sledljivost obdelovalec osebnih podatkov zagotavlja z vodenjem dnevnikov obdelav, zunanjo pa z možnostjo naknadne ugotovitve kateri podatki, komu, kdaj in na kateri podlagi oz. iz katerih razlogov so bili posredovani.

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA POSAMEZNIKE
Po novi uredbi GDPR in sklepu OŠ Angela Besednjaka Maribor, je pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov ga. Katja Tretjak, univ. dipl. prav., zaposlena v podjetju Center za pravno pomoč d.o.o., Mariborska cesta 69, 3000 Celje.
Splošni elektronski naslov: info@czpp.si
T (tajništvo): 059 340 910

Kontakt pravne svetovalke:
E: katja@czpp.si
T: 059 340 912

Obrazci, prijave in zahteve v zvezi z varovanjem osebnih podatkov posameznika:
– Obrazec: Pravica do ugovora – za upravljalca
– Obrazec: Prijava kršitve varstva osebnih podatkov – prijava
– Obrazec: Zahteva za izbris podatkov – za upravljalca
– Obrazec: Zahteva za omejitev obdelave – za upravljalca
– Obrazec: Zahteva za popravek podatkov – za upravljalca
– Obrazec: Zahteva za prenosljivost podatkov
– Obrazec: Zahteva za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki

Dokumenti, ki so vezani na varovanje osebnih podatkov v OŠ Angela Besednjaka Maribor:
Informacije o obdelavi osebnih podatkov za posameznike
Pravilnik o zbiranju, obdelavi in zavarovanju osebnih podatkov
Evidenca dejavnosti obdelave osebnih podatkov

OBRAZCI:

Prilagodi izgled strani