Tajništvo: 02 450 10 90 | Odjava prehrane: 02 450 10 98 info@abesednjak.si
Select Page

Spoštovani starši in skrbniki!

Obveščamo vas, da je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije na svoji spletni strani (https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/miro) objavil Javni poziv za dodelitev računalniške opreme v izposojo v letu 2024. Vlogo lahko oddate od 22. 4. 2024 do 22. 6. 2024 oz. do razdelitve razpoložljive računalniške opreme.

Na javni poziv se lahko prijavi vsak, ki izpolnjuje dva pogoja:
1. je upravičenec do otroškega dodatka, uvrščen v prvi dohodkovni razred;
2. ima vsaj enega otroka, ki je vključen v osnovnošolsko izobraževanje.

Ključne informacije o javnem pozivu za starše
Vloga za dodelitev računalniške opreme v izposojo v letu 2024

Na vlogi je potrebno izpolniti vsa obvezna polja, jo podpisati in poslati po pošti ali osebno na naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana. Na kuverti naj bo pripis: »Vloga za 1. javni poziv MIRO«.

Za dodatne informacije in pomoč lahko pokličete v šolsko svetovalno službo na številko 02 450 10 94.

Lep pozdrav,
Tina Šenveter, šolska svetovalna delavka

Prilagodi izgled strani