Tajništvo: 02 450 10 90 | Odjava prehrane: 02 450 10 98 info@abesednjak.si
Select Page

Spoštovani starši in skrbniki!

Bližajo se termini nacionalnega preverjanja znanja (v nadaljevanju NPZ), ki je v obstoječem šolskem sistemu Slovenije pomemben element pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti šolskega dela.

S preverjanjem želimo prispevati k boljši kakovosti učenja, poučevanja in znanja, dobiti vpogled v to, koliko v Sloveniji uresničujemo cilje, ki smo jih postavili z učnimi načrti in prispevati k večji učinkovitosti ter kakovosti celotnega osnovnošolskega izobraževanja v državi.

V nadaljevanju vas želimo seznaniti z navodili in spremembami v urniku za učence od 6. do 9. razreda. Učenke in učenci šestih ter devetih razredov z dosežki na NPZ dobijo jasno informacijo o tem, kako so pri dosedanjem učenju uspešni in predvsem kaj lahko še izboljšajo, kar je odlična spodbuda za učenje v prihodnje.

Zaradi nemotene izvedbe NPZ-jev bo pouk za učence 6., 7., 8. in 9. razredov organiziran nekoliko drugače.

Nacionalni preizkusi znanja se bodo opravljali v rednem roku:

  • SLO – torek, 7. maj 2024 (6. in 9. razred)
  • MAT – četrtek, 9. maj 2024 (6. in 9. razred)
  • TJA – ponedeljek, 13. maj 2024 (6. in 9. razred)

Učenci 6. in 9. razredov pridejo na dan pisanja NPZ v šolo ob 8.00. V vhodni avli pogledajo, kje bodo pisali preverjanje ter počakajo nadzorne učitelje, ki jih bodo popeljali do učilnic.

Vsi preizkusi znanja so pisni in trajajo 60 minut.

V dneh, ko poteka NPZ v 6. in 9. razredu, bo potekal pouk za učence od 1. do 5. razreda po ustaljenem urniku.

Za vse ostale učence (7. r., 8. r.) se bo pouk v teh dneh pričel kasneje, ob 9.40. Izveden bo po skrajšanem urniku.

Spremenjen pričetek pouka in urnik zvonjenja za učence 6.–9. razreda:

9.40–10.00 MALICA
1. ura: 10.00–10.30
2. ura: 10.35–11.05
3. ura: 11.10–11.40
4. ura: 11.45–12.15
5. ura: 12.20–12.50
6. ura: 12.55–13.25
7. ura: 13.30–14.00
8. ura: 14.05–14.35

Vpogledi v ovrednotene preizkuse znanja za učence in starše

Od 3. 6. 2024 do 5. 6. 2024 bo za učence 9. razreda omogočen vpogled v naloge v času pouka, za njihove starše pa med 14.00 in 15.00.
Dne 7. 6. 2024, 10. 6. 2024 in 11. 6. 2024 bo za učence 6. razreda omogočen vpogled v naloge v času pouka, za njihove starše pa med 14.00 in 15.00.

Učenci in starši boste lahko s pomočjo šifre učenca in številke EMŠO neposredno dostopali do učenčevih elektronsko ovrednotenih preizkusov na spletni strani e-Rica. Starši, ki želite poizvedbo, še isti dan oz. dan po vpogledu, oddate ravnateljici pisno zahtevo za poizvedbo in navedete razloge zanjo.

Obvestila o dosežkih pri NPZ bodo učenci 9. razredov prejeli v petek, 14. 6. 2024, učenci 6. razredov pa v ponedeljek, 24. 6. 2024.
Če učenci in starši menijo, da je pri ugotavljanju dosežka učenca pri NPZ-ju prišlo do pisne ali računske napake, lahko starši v treh dneh po prejemu obvestila pri ravnateljici vložijo obrazložen ugovor.

Splošne informacije o NPZ so objavljene na spletni strani https://www.ric.si/nacionalno-preverjanje-znanja/splosne-informacije/. Dopisu prilagam tudi brošuro za starše.

Želimo, da se učenci pri pisanju potrudijo. Rezultati bodo pokazatelj njihovega znanja, za šolo pa pomemben pokazatelj uspešnosti pedagoških praks in vodilo za nadaljnje delo.

Prepričani smo, da bodo vaši otroci uspešni, želimo jim pa tudi kanček sreče in obilo izkazanega znanja.

dr. Manja Flisar Šauperl,
ravnateljica

Prilagodi izgled strani