Tajništvo: 02 450 10 90 | Odjava prehrane: 02 450 10 98 info@abesednjak.si
Select Page

Spoštovani starši in skrbniki!

Obveščamo vas, da bo zaradi nemotene izvedbe NPZ-jev pouk organiziran nekoliko drugače.

Nacionalni preizkusi znanja se bodo opravljali v rednem roku:
• SLO – četrtek, 4. maj 2023 (6. in 9. razred)
• MAT – ponedeljek, 8. maj 2023 (6. in 9. razred)
• TJA – sreda, 10. maj 2023 (6. razred)
• FIZ – sreda, 10. maj 2023 (9. razred)

Učenci 6. in 9. razredov pridejo na dan pisanja NPZ v šolo ob 8.00. V vhodni avli pogledajo, kje bodo pisali preverjanje ter počakajo nadzorne učitelje, ki jih bodo popeljali do učilnic.
Vsi preizkusi znanja so pisni in trajajo 60 minut.

V dneh, ko poteka NPZ v 6. in 9. razredu, bo potekal pouk za učence od 1. do 5. razreda po ustaljenem urniku.
Za vse ostale učence (6. r–9. r.) se bo pouk v teh dneh pričel kasneje in izvedel po skrajšanem urniku.

Spremenjen pričetek pouka in urnik zvonjenja za učence 6.–9. razreda:
9.40 – 10.00 MALICA
1. ura: 10.00 – 10.30
2. ura: 10.35 – 11.05
3. ura: 11.10 – 11.40
4. ura: 11.45 – 12.15
5. ura: 12.20 – 12.50
6. ura: 12.55 – 13.25
7. ura: 13.30 – 14.00
8. ura: 14.05 – 14.35

Vpogledi v ovrednotene preizkuse znanja za učence in starše
Od 31. 5. 2023 do 2. 6. 2023 bo za učence 9. razreda v času pouka omogočen vpogled v naloge, za njihove starše pa v sredo, 31. 5. 2023, med 14.00 in 15.00.
Za učence 6. razreda bo vpogled omogočen od 6. 6. 2023 do 8. 6. 2023, prav tako v času pouka, za njihove starše pa v torek, 6. 6. 2023, med 14.00 in 15.00.

Obvestila o dosežkih pri NPZ bodo učenci 9. razredov prejeli v četrtek, 15. 6. 2023, učenci 6. razredov pa v petek, 23. 6. 2023.
Če učenci in starši menijo, da je pri ugotavljanju dosežka učenca pri NPZ-ju prišlo do pisne ali računske napake, lahko starši v treh dneh po prejemu obvestila pri ravnateljici vložijo obrazložen ugovor.

Splošne informacije o NPZ so objavljene na spletni strani https://www.ric.si/nacionalno-preverjanje-znanja/splosne-informacije/.

Želimo, da se učenci pri pisanju potrudijo. Rezultati bodo pokazatelj njihovega znanja, za šolo pa pomemben pokazatelj uspešnosti pedagoških praks in vodilo za nadaljnje delo.
Prepričani smo, da bodo vaši otroci uspešni, kljub temu pa jim želimo še kanček sreče in vse dobro.

dr. Manja Flisar Šauperl,
ravnateljica

Prilagodi izgled strani