Tajništvo: 02 450 10 90 | Odjava prehrane: 02 450 10 98 info@abesednjak.si
Select Page

Šole se z medvrstniškim nasiljem spoprijemamo na različne načine in na različnih ravneh. Na naši šoli proti nasilju ukrepamo interventno, hkrati pa izvajamo različne aktivnosti, ki potekajo v sklopu razrednih ur in v obliki delavnic. Tako vodimo dolgoročni – večletni program proti nenasilju, v katerega so vključeni učenci iz prvega do devetega razreda.

Prepričani smo, da so dolgoročni programi, ki so prilagojeni posamezni starostni stopnji (razredu)  praviloma bolj učinkoviti, ker zajamejo dejavnosti, kot so senzibiliziranje medvrstniškega nasilja, izboljšanje zaznavanja pojava, preventivne dejavnosti za zmanjšanje dejavnikov tveganja, obravnavo že storjenega medvrstniškega nasilja in pa – v skladu z modelom valujočega učinka – vključujejo vse udeleženke in udeležence v vzgojno-izobraževalnem procesu.

Stališče naše šole je, da je potrebno prepoznati vse vrste nasilja in da se je treba odzvati na vsa nasilna dejanja, ne glede na to, kdo jih povzroča ali kdo je v vlogi žrtve.

Vsi, ki vstopajo v prostor šole, so enakovredni.

Šola zastopa NIČELNO TOLERANCO do nasilja.

Marina Svečko

 

Prilagodi izgled strani