Tajništvo: 02 450 10 90 | Odjava prehrane: 02 450 10 98 info@abesednjak.si
Select Page

Spoštovani starši!

 

Po teoretičnem delu usposabljanja za kolesarski izpit sledijo trije deli praktične vožnje in tehnični pregled koles.

Praktični del ima predviden spodnji časovni razpored.

  1. del: SPRETNOSTNI POLIGON že poteka in je obvezen za vse učence, ker znanje pridobivajo v okviru pouka pri športu in dosegajo cilje iz učnega načrta. Testiranje iz vožnje v spretnostnem poligonu bo 26. 5. in 28. 5. 2021.

Priporočljivo je, da imajo učenci svoje kolo, v primeru, da to ni mogoče imamo v šoli na voljo tudi nekaj šolskih koles, ki si jih lahko izposodijo za dejavnosti povezane z Usposabljanjem.

  1. del: PROMETNI POLIGON bo za učence, ki so uspešno opravili teoretični del in spretnostni poligon. Izvajal se bo po pouku, na šolskem igrišču, v začetku junija.

Termini voženj prometnega poligona po posameznih razredih:

5.a:          sredo, 2. 6. 2021 od 13.40 do 14.40

ponedeljek, 7. 6. 2021 (prestavljeno iz torka) od 13.40 do 14.40 in sredo, 9. 6. 2021 od 13.40 do 14.40

torek, 15. 6. 2021 od 13.40 do 14.40

5.b:         sredo, 2. 6. 2021 od 14.40 do 15.40

ponedeljek, 7. 6. 2021 (prestavljeno iz torka) od 14.40 do 15.40 in sredo, 9. 6. 2021 od 14.40 do 15.40

torek, 15. 6. 2021 od 14.40 do 15.40

5.c:          sredo, 2. 6. 2021 od 15.40 do 16.40

ponedeljek, 7. 6. 2021 (prestavljeno iz torka) od 15.40 do 16.40 in sredo, 9. 6. 2021 od 15.40 do 16.40

torek, 15. 6. 2021 od 15.40 do 16.40

V kolikor bi zaradi dežja kateri dan prometni poligon odpadel, bo izveden ob petkih, za 5. a od 13.40 – 14.40, za 5. b od 14.40 – 15.40, za 5. c od 15.40 – 16.40 .

 

  1. del: VOŽNJA V PROMETU bo predvidoma izvedena v septembru 2021. Pred vožnjami v prometu bo pred šolo potekalo preverjanje tehnične opremljenosti koles. Za opravljanje vožnje v prometu morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
  2. starost učenca – dopolnjenih mora imeti 10 let
  3. uspešno opravljen izpit iz teorije
  4. uspešno opravljena vožnja na spretnostnem in prometnem poligonu
  5. tehnično brezhibno in cestno opremljeno kolo (ki je lahko tudi izposojeno)
  6. uporaba varnostne čelade (prednostno svoje) – ta mora biti pregledana in testirana po standardu CE EN 1078 in je za učence do 14. leta obvezna
  7. podpisano soglasje staršev

 

Obveščanje v povezavi z dejavnostmi UZVK bo potekalo sproti.

Lepo pozdravljeni!

Saša Pišek in Marko Kolarič

Prilagodi izgled strani