Tajništvo: 02 450 10 90 | Odjava prehrane: 02 450 10 98 info@abesednjak.si
Select Page

RAZPIS ZA VPIS OTROK V PRVI RAZRED OSNOVNE ŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2021/2022
V OSNOVNIH ŠOLAH NA OBMOČJU MESTNE OBČINE MARIBOR

 

Vabilo na vpis boste prejeli po pošti. Pride starš/skrbnik SAM. 

 

 1. Vpis otrok v prvi razred osnovne šole za šolsko leto 2021/2022 bo na območju Mestne občine Maribor v vseh osnovnih šolah potekal v naslednjih terminih:
 • v torek, 9. februarja 2021,
 • v sredo, 10. februarja 2021 in
 • v četrtek, 11. februarja 2021.
 1. V prvi razred devetletne osnovne šole morajo starši oziroma skrbniki otrok (v nadaljevanju: starši) vpisati vse otroke, ki bodo v koledarskem letu 2021 dopolnili starost šest let (rojeni v letu 2015). V skladu s 5. in 6. a-členom Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol, ki določa postopek vpisa, so starši dolžni otroka vpisati v šolo v šolskem okolišu (gravitacijskem območju), v katerem otrok stalno oziroma začasno prebiva. Starše oziroma otroke, ki živijo na območju šolskega okoliša (gravitacijskega območja), bodo posamezne osnovne šole povabile k vpisu tudi s pisnim vabilom, v katerem bo naveden natančen termin vpisa. Starše prosimo, da imajo pri vpisu s seboj osebni identifikacijski dokument. Če starši otroka, rojenega v letu 2015, vabila ne bodo prejeli, naj kontaktirajo najbližjo osnovno šolo, kjer bodo prejeli potrebne informacije.

Pri izvedbi vpisa otrok je šola dolžna upoštevati vse predpisane ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja COVID-19.

V skladu s 46. členom Zakona o osnovni šoli se na željo staršev ob vpisu otroka v osnovno šolo lahko ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo. Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

 1. Vpis otrok bo v osnovnih šolah:
 • Osnovna šola Angela Besednjaka Maribor, Celjska ulica 11, Maribor,
 • Osnovna šola Bojana Ilicha Maribor, Mladinska ulica 13, Maribor,
 • Osnovna šola borcev za severno mejo Maribor, Ulica borcev za severno mejo 16, Maribor,
 • Osnovna šola bratov Polančičev Maribor, Prešernova ulica 19, Maribor,
 • Osnovna šola Draga Kobala Maribor, Tolstojeva ulica 3, Maribor,
 • Osnovna šola Franca Rozmana – Staneta Maribor, Kersnikova ulica 10, Maribor,
 • Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor, Žolgarjeva ulica 2, Maribor,
 • Osnovna šola Janka Padežnika Maribor, Iztokova ulica 6, Maribor,
 • Osnovna šola Kamnica, Vrbanska cesta 93, Kamnica,
 • Osnovna šola Ludvika Pliberška Maribor, Lackova ulica 4, Maribor,
 • Osnovna šola Maksa Durjave Maribor, Ruška cesta 15, Maribor,
 • Osnovna šola Malečnik, Malečnik 61, Malečnik,
 • Osnovna šola Martina Konšaka Maribor, Prekmurska cesta 67, Maribor,
 • Osnovna šola Prežihovega Voranca Maribor, Gosposvetska cesta 10, Maribor,
 • Osnovna šola Rada Robiča Limbuš, Limbuška cesta 62, Limbuš,
 • Osnovna šola Slave Klavore Maribor, Štrekljeva ulica 31, Maribor,
 • Osnovna šola Leona Štuklja Maribor, Klinetova ulica 18, Maribor,
 • Osnovna šola Tabor I Maribor, Ulica Arnolda Tovornika 21, Maribor,
 • Osnovna šota Toneta Čufarja Maribor, Zrkovska cesta 67, Maribor.

Osnovne šole, v katerih sestavi delujejo tudi podružnične šole, bodo vpis vanje izvajale na matični šoli.

 1. Starši imajo v skladu z 48. členom Zakona o osnovni šoli pravico vpisati otroka v osnovno šolo v šolskem okolišu (gravitacijskem območju), v katerem otrok stalno oziroma začasno prebiva. V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša. Vpis v šolo zunaj šolskega okoliša (gravitacijskega območja), v katerem otrok prebiva, se izvede tako, da starši vpišejo otroka v šolo v svojem šolskem okolišu (gravitacijskem območju), pri šoli, v katero želijo vpisati otroka, pa vložijo vlogo za prepis.

Otroke iz drugih šolskih okolišev bodo osnovne šole lahko vpisale v prvi razred osnovne šole samo, če bodo, ob upoštevanju veljavnih normativov za oblikovanje oddelkov, to dopuščale njihove prostorske zmogljivosti. Ob vpisu bodo zainteresirani starši podrobneje seznanjeni s postopkom vpisa v drugo osnovno šolo.

 1. Osnovne šole, ki delujejo na območju skupnih šolskih okolišev, bodo v primeru neskladnosti vpisa z zmogljivostmi šol v sodelovanju s starši vpisane otroke prerazporedile med posameznimi šolami znotraj skupnega šolskega okoliša.

 

Vabilo na vpis boste prejeli po pošti.

Za dodatna vprašanja sem vam na voljo na polona.kuzner@guest.arnes.si ali na 02 450 10 94.

 

Polonca Kužner, ŠSS

 

Prilagodi izgled strani