Je četrto izmed šestih področij dela ŠSS.

To področje zajema:

  • načrtovanje, koordinacijo in izvedbo vpisa in sprejem otrok v šolo.
  • podajanje strokovnega mnenja o ponavljanju, akceleraciji in prešolanju učencev,
  • posvetovanje z učitelji pri delu z oddelčnimi skupnostmi,
  • svetovanje in posvetovanje pri usmerjenju učencev v različne zahtevnostne stopnje tewr pri spremebah zahtevnostnih ravni in
  • sodelovanje z vodstvom šole pri oblikovanju LDN.