Šolski svetovalni delavki: 
Polonca Kužner, uni. dipl. pedagoginja in

Nina Divjak, socialna pedagoginja

Uradne ure:
Ponedeljek: 12.00 – 16.00 (oz. po dogovoru tudi dlje)
Torek: 8.00 – 12.00
Sreda: 8.00 – 12.00
Četrtek: 8.00 – 12.00
Petek: po dogovoru

Elektronska pošta: polona.kuzner@guest.arnes.si

Telefonska številka: (02) 450 10 94

Prostor: pritličje, kabinet številka 02

POSEBNOSTI
Na šoli delujejo tudi specialni pedagogi in socialna pedagoginja, katerih prioritetna vloga je vloga učitelja za učence s posebnimi potrebami na podlagi odločb o usmeritvi.
Le ti so:
1. Nataša Babič, specialna pedagoginja,
2. Katja Kumer, specialna pedagoginja in vodja aktiva,
3. Marko Vintar, specialni pedagog,
4. Nina Divjak, socialna pedagoginja (delno šolska svetovalna delavka).

Telefonska številka: (02) 450 10 90 (tajništvo, saj direktna tel. št. ne obstaja)