Šolski svetovalni delavki: 
Polonca Kužner, uni. dipl. pedagoginja in

Nina Divjak, socialna pedagoginja

(do vrnitve jo nadomešča Sabrina Buzadžić)

Uradne ure:
Ponedeljek: 12.00 – 15.00 (oz. po dogovoru tudi dlje)
Torek: 8.00 – 12.00
Sreda: 8.00 – 12.00
Četrtek: 8.00 – 12.00
Petek: samo po dogovoru

Elektronska pošta: polona.kuzner@guest.arnes.si

Telefonska številka: (02) 450 10 94

Prostor: pritličje, kabinet številka 02

POSEBNOSTI
Na šoli delujejo tudi specialni pedagogi in socialna pedagoginja, katerih prioritetna vloga je vloga učitelja za učence s posebnimi potrebami na podlagi odločb o usmeritvi.
Le ti so:
1. Nataša Babič, specialna pedagoginja,

2. Katja Kumer, specialna pedagoginja,

3. Marko Vintar, specialni pedagog in vodja aktiva,

4. Nina Divjak, socialna pedagoginja (delno šolska svetovalna delavka).

(do vrnitve jo nadomešča Polonca Štule)

5. Sabrina Buzadžić, ink. pedagoginja.

Telefonska številka: (02) 450 10 90 (tajništvo, saj direktna tel. št. ne obstaja)