OPIS
Delo šolske svetovalne službe opravljata:

  • Polonca Kužner, univ. dipl. pedagoginja in
  • Sabrina Buzadžić, ink. pedagoginja.

ŠSS/ŠSD = šolska svetovalna služba/šolska svetovalna delavka

URADNE URE
Zaradi razgibanosti dela je za vse obiskovalce šole (starše in ostale) pogovor s ŠSS priporočljiv ob predhodni najavi.

Ponedeljek: 12.00 – 15.00 (oz. po dogovoru tudi dlje)
Torek: 8.00 – 12.00
Sreda: 8.00 – 12.00
Četrtek: 8.00 – 12.00
Petek: ni uradnih ur (samo po predhodnem dogovoru)

KONTAKTNI PODATKI
Telefonska številka: (02) 450 10 94

Elektronska pošta:
polona.kuzner@guest.arnes.si

ZARADI RAZGIBANOSTI DELA ŠSS PRIPOROČAM osebni kontakt v času uradnih ur, na katerega se lahko naročite tudi preko elektronske pošte.

PROSTOR
Pritličje, kabinet številka 02

POSEBNOSTI

Na šoli delujejo tudi specialni pedagogi in socialna pedagoginja, katerih prioritetna vloga je vloga učitelja za učence s posebnimi potrebami na podlagi odločb o usmeritvi.
Le ti so:

  • Nataša Babič, specialna pedagoginja,
  • Katja Kumer, specialna pedagoginja in vodja aktiva ŠSS, spec., soc. ped.,
  • Marko Vintar, specialni pedagog,
  • Nina Divjak, socialna pedagoginja in del svetovalna delavka,
  • Sabrina Buzadžić, inkluzivna pedagoginja.

Telefonska številka: (02) 450 10 90 (tajništvo, saj direktna tel. št. ne obstaja)