Srednja šola in program TOČKE

2014/2015

TOČKE

2015/2016

TOČKE

2016/2017

TOČKE

2017/2018

TOČKE

2018/2019

TOČKE

2019/2020

Prva gimnazija Maribor- gimnazija / 162 / 157 / 153+

NPZ 89

Prva gimnazija Maribor- klasična gimnazija / 159 / / / 154
II. gimnazija- gimnazija  171 171+NPZ 168+

NPZ 148

172 / 169
II. gimnazija- športni oddelek / 180+NPZ 179 177 181+

NPZ 160

181
III. gimnazija- predšolska vzgoja 126+NPZ / / / 120 122
III. gimnazija- gimnazija / / / / / 158+

NPZ 94

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor-

bolničar-negovalec

109 123 102+

NPZ 53

/ / 102
Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor- zdravstvena nega / 145 111 136 / /
Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor- kozmetični tehnik  146 142 139 150 / 148
Srednja šola za oblikovanje- medijski tehnik 116  110 119 125 132+

NPZ 113

120
Srednja šola za oblikovanje- tehnik oblikovanja /  126 118+

NPZ 117

133+

NPZ 118

134+

NPZ 74

129
Srednja šola za oblikovanje- frizer  102+NPZ / 94 103+

NPZ

46

109 95
Biotehniška šola Maribor- veterinarski tehnik  123 126 117 / / /
Srednja elektro-računalniška šola- računalnikar / 99+NPZ / 95 101 103
Srednja elektro-računalniška šola- tehnik računalništva / / / / 115+

NPZ 55

/
Konzervatorij za glasbo in balet- umetniška gimnazija 138 / 127 159/162 157/159 /
Tehniški šolski center- tehnik mehatronike / / 109 / / /
Srednja gradbena šola in gimnazija- tehniška gimnazija / / / 135 / /
Srednja ekonomska šola- ekonomski tehnik / / / / 108 /