RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SUKCESIVNO DOBAVO PREHRAMBENEGA BLAGA

Razpisna dokumentacija in predračuni so dostopni na naslednji povezavi: Razpisna dokumentacija