26Sep/18

Delovna sobota – športni dan

Obveščamo vas, da bo v soboto, 29. 9. 2018, športni dan. Ta dan pridejo učenci v šolo po časovnem razporedu, ki je v PRIPONKI. Opis trase ter opreme po razredih pa najdete TUKAJ.
Učenci dobijo v šoli malico. Jutranjega varstva, zajtrka, kosila in podaljšanega bivanja ta dan ni. Po športnem dnevu odidejo učenci domov.

V primeru dežja bo pouk po ponedeljkovem urniku. Jutranjega varstva, zajtrka, kosila in podaljšanega bivanja tudi v tem primeru ni.

Lep dan

21Sep/18

Prvošolčki prvič v naši šolski knjižnici

Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS je tudi za letošnjo generacijo prvošolcev že tradicionalno pripravilo darilno slikanico, in sicer z naslovom Kotiček na koncu sveta (pisateljice Anje Štefan z ilustracijami Marjance Jemec Božič).
Učenci so jo prejeli 18. septembra v šolski knjižnici, in tako ob dobri slikanici praznovali dan zlatih knjig, začetek nove bralne sezone pri Bralni znački.
Na ta način želimo povabiti otroke v svet branja, jih z darilno izdajo odlične slikanice opomniti na pomen bralne pismenosti za njihov vseživljenjski razvoj.

Na branje! 🙂

       

19Sep/18

Očistimo Slovenijo

NE BODI SMRADEK, LOČUJ ODPADEK!
Osnovna šola Angela Besednjaka Maribor se je 15. 9. 2018 udeležila čistilne akcije OČISTIMO SLOVENIJO ŠE ZADNJIČ!
Ob 9.30 zjutraj smo se pred šolo zbrali tisti starši, otroci in učitelji, ki nam je mar za naravo. Najprej smo si nadeli rokavice, vzeli vrečke in ščipalnike, nato smo se odpravili proti začrtani trasi. Našli smo sežgan avto, katran, plenice, nogavice, šal, plastenke, steklenice, keramiko in še veliko več. Naravo smo uspešno očistili, a dolgoročno bomo morali ljudje narediti še veliko več, da bo zares čista.
Prosimo, ločujte odpadke in jih odlagajte na temu primerna mesta.

Slike iz čistilne akcije najdete v šolski galeriji.

Koordinatorica čistilne akcije, Mojca Završnik

18Sep/18

Uradni začetek Prežihove bralne značke z Bralnim maratonom

V ponedeljek, 17. septembra 2018, je potekal na Trgu svobode že šestnajsti Bralni maraton.

S to prireditvijo se uradno pričenja 59. sezona branja za Prežihovo bralno značko.

Bralni maraton je priložnost, da mladi ustvarjalci skozi lastno poezijo ali poezijo drugih avtorjev izrazijo svoje misli, želje in pričakovanja, tokrat na temo
Potujmo v svet branja – tako so nas popeljali v svet pesmic in zgodb ter pokazali, kako nas lahko pesem združuje in bogati.

Našo šolo so s svojimi pesmimi na maratonu tudi letos zastopale finalistke šolskega predizbora:
– Zala Casar, Pesem si želi, 8. b
– Julija Erjavec, Nočni svet branja, 8. c
– Doroteja Drevenšek, Potujmo v svet branja, 8. c

Greli so nas topli sončni žarki in s tem naredili naš dogodek še lepši.

Maribor, 17. 9. 2018

07Sep/18

Evropski teden športa

MED 22. IN 29. SEPTEMBROM 2018
na trgu Leona Štuklja in izbranih lokacijah v Mariboru

Evropski teden športa je osrednji dogodek pod okriljem naziva Maribor – Evropsko mesto športa 2018, katerega namen je povezati in združiti vse športne prireditve in dogodke v terminu od 22. in 29. septembra. Skupaj z več kot 40 organizatorji smo pripravili več kot 50 prireditev, ki so namenjene vam, drage obiskovalke ter obiskovalci najbolj športnega mesta v Sloveniji – mesta Maribor.
Več informacij o posameznih dogodkih se nahaja v uradni brošuri, koledarju dogodkov ali na Facebook strani MariborCityofSport2018.
VSTOPNINE NI!
»Dobra motivacija. Športna aktivacija.«

05Sep/18

Subvencioniranje šolske prehrane

Subvencioniranje šolske prehrane

Upravičenci do subvencije za malico ali kosilo so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico ali kosilo in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije:

  • do polne subvencije za malico oziroma do brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 545,98 eurov.
  • do polne subvencije za kosilo oziroma do brezplačnega kosila so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 370,86 eurov.

Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni več treba oddajati, saj bodo vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku.

Vloga za subvencijo malice in subvencijo kosila se na centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku.

Več informacij v zvezi z uveljavljanjem pravice do subvencije malice oziroma kosila učencev lahko najdete na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Cena malice za učenca znaša 0,80 € dnevno.

Vir: http://www.mizs.gov.si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/prehrana/, 5. 9. 2018

Za več informacij se lahko obrnete na šolsko svetovalno službo.