21Apr/20

Podnebna kriza s kavča (Dan Zemlje)

Dan Zemlje je letni dogodek, ki se praznuje 22. aprila, ko se odvijajo dogodki za osveščanje glede varovanja okolja na Zemlji. Za naše učence smo pripravili aktivnosti, potrebno jih je samo izvesti.
Vse informacije in navodila najdete TUKAJ.

Hvala.

Doroteja Drevenšek
v imenu Podnebnih pravičnikov

20Apr/20

Obvestilo MIZŠ o vpisu v srednje šole, 20. 4. 2020

Na ministrstvu smo pripravili nova rokovnika za prijavo in vpis v srednje šole in dijaške domove za naslednje šolsko leto, ki sta objavljena tudi na spletni strani ministrstva.

Več si lahko preberete na https://www.gov.si/novice/2020-04-20-ministrstvo-izdalo-nova-rokovnika-za-vpis-v-srednje-sole-in-dijaske-domove-za-solsko-leto-20202021/.

Pomembno:

“V rokovniku je predvideno, da bodo srednje šole izvajale preizkuse nadarjenosti v tednu od 1. junija do 6. junija 2020, odvisno od razporeda šol, o natančnih razporeditvah bodo kandidati obveščeni s strani srednjih šol. Kandidate bodo šole obvestile o uspehu na preizkusih najkasneje do 10. junija 2020. Če kandidat ne bo opravil preizkusa nadarjenosti, bo imel še dovolj časa, da svojo prijavo za vpis, ki jo je oddal do 11. maja 2020, prenese na drugo izbrano šolo. Rok za prenos prijave je do 16. junija 2020, do takrat lahko vsak kandidat svojo prijavo prenese iz kakršnihkoli razlogov. Do tega datuma bo potekal tudi prenos prijave za vpis v dijaški dom.”

Polonca Kužner, ŠSS

19Apr/20

Pomembne točke iz obvestila MIZŠ, 18. 4. 2020

Pozdravljeni,

obveščamo vas o:

  • Nacionalno preverjanje znanja učencev v 6. in 9. razredu se v šolskem letu 2019/20 ne izvede.
  • Prijavo za vpis v srednje šole je potrebno oddati do 11. maja. Prenos že oddanih prijav bo možen do 16. junija. Vpis v srednje šole bo potekal od 30. junija do 6. julija. Izpiti nadarjenosti za vpis v tiste srednje šole, kjer je to potrebno, se bodo izpeljali v začetku junija.
  • Ocenjevanje znanja učencev se lahko v času izobraževanja na daljavo izvaja tudi individualno. Pri ocenjevanju učitelj lahko uporablja različne načine ocenjevanja doseženih ciljev in vsebin. V drugem ocenjevalnem obdobju se znanje pri posameznem predmetu oceni vsaj enkrat. Učenec mora imeti možnost, da negativno pridobljeno oceno do zaključka šolskega leta popravlja še najmanj enkrat.Učiteljem se priporoča, da pri določanju zaključne ocene izhajajo iz ocen, pridobljenih do 16. marca letos. Ob tem naj upoštevajo tudi izkazani napredek učenca v obdobju izobraževanja na daljavo in ocene, ki jih je pridobil v času tovrstnega izobraževanja. Načine in oblike ocenjevanja učitelji uskladijo v svojih strokovnih aktivih.

Več si lahko preberete na:

https://www.gov.si/novice/2020-04-18-izjava-ministrice-prof-dr-simone-kustec-o-izobrazevanju-na-daljavo/?fbclid=IwAR3ALFHabw8p8A4JyM8cmQ0kbyZ4eyJvyj-_Hkvr8-FEM-WZDLlHlcGw5NE

Polonca Kužner, ŠSS

18Apr/20

Spletni šahovski turnir

Sporočamo vam, da tudi šahistke in šahisti OŠ Angela Besednjaka v času korona virusa in omejitvenih ukrepov, ne počivamo.

Na velikonočni ponedeljek smo med 18.00 in 20.00 uro odigrali turnir, ki se ga je udeležilo kar 16 učenk oziroma učencev naše šole. Turnirja, ki je potekal po posebnih pravilih in točkovanju so se udeležili naslednji tekmovalci:

Maks Mitendorfer, Dorian Šober, Leila Movrin Maršanič, Nejc Vollmeier, Rene Nikl, Jakob Daić, Gašper in Doroteja Drevenšek, Tibor Kalacun, Zala Casar, Zala Kacjan, Nejc Gorenšek, Sami El Amir, Matic Smaka, Rebeka Koler in Matic Sarnic.

Turnir je bil namenjen predvsem druženju, čeprav je potekal nekoliko drugače – na daljavo, preko elektronskih šahovskih desk. Organizator pa bo po vrnitvi v šolske klopi razdelil tudi medalje za prve tri: Doroteji za tretje, Jakobu za drugo in Gašperju za 1. mesto. Posebno nagrado prejme naključni sodelujoči dobitnik Tibor.

Vse slike iz turnirja najdete v šolski galeriji.

Ob tem naj velja še POSEBNO VABILO na naslednji turnir, ki bo namenjen tako šolarjem, kot tudi staršem, babicam, dedkom, spremljevalcem in drugim zaposlenim na OŠ Angela Besednjaka in bo potekal v nedeljo, 26. 4. 2020 med 18.00 in 20.00 uro.

Vsi, ki bi želeli tekmovati, se registrirajte na šahovski spletni portal: https://lichess.org (zelo enostavna prijava), vse ostale informacije pa prejmete ob prijavi na turnir na naslednji elektronski naslov: dr.gambit2020@gmail.com

Lahko se tudi preizkusite v šahovskem znanju, saj spletni portal lichess.org ponuja celo vrsto šahovskih iger in ugank.

Poročilo pripravil:
Miran Drevenšek

16Apr/20

Izteka se prijava na neobvezne izbirne predmete

Izteka se prijava na neobvezne izbirne predmete za 3., 4., 5. r. za šolsko leto 2020/21!

Obveščamo vas, da je danes zadnji dan za prijavo neobveznih izbirnih predmetov (na šport, tehniko in umetnost).
Za fakultativna predmeta nemščino in računalništvo bodo potekale prijave kasneje.

Želimo si, da bi se čim več učencem uspelo prijaviti v predvidenih rokih.

Vse informacije so v spodnjih obvestilih.

Vodstvo šole

15Apr/20

Izteka se prijava na obvezne izbirne predmete

Izteka se prijava na obvezne izbirne predmete za 6., 7. in 8. razred za šolsko leto 2020/21!
 
Obveščamo vas, da je danes zadnji dan za prijavo obveznih izbirnih predmetov, jutri pa za prijavo na neobvezni izbirni predmet francoščina.

Želimo si, da bi se čim več učencem uspelo prijaviti v predvidenih rokih.

Vse informacije so v spodnjih obvestilih.

Vodstvo šole

10Apr/20

Prijava na izbirne in neobvezne izbirne predmete

Pozdravljeni starši in skrbniki.

Da vam prijavo na obvezne izbirne in neobvezne izbirne predmete za naslednje šolsko leto še nekoliko poenostavimo, sem pripravila podatke, ki jih potrebujem za vnos v eAsistenta (pošljete mi jih na mejl: vanesa.princl@guest.arnes.si).
Lahko pa prijave opravite tudi sami znotraj eAsistenta.

Naj vas spomnim, da se rok za prijavo izteče v sredo, 15. 4. 2020, za obvezne, in v četrtek, 16. 4. 2020, za neobvezne predmete.

Hvala vsem tistim, ki ste prijavo že opravili.

PUBLIKACIJI za šolsko leto 2020/2021:
NEOBVEZNI izbirni predmeti 2020/2021 (publikacija)
OBVEZNI izbirni predmeti 2020/2021 (publikacija)

Razred (6., 7. in 8. r. (letošnji)):

Ime priimek učenca:

Neobvezni izbirni predmeti:

a) Ne bom obiskoval.

b) Bom obiskoval:

·         francoščina

 

Razred (3., 4. in 5. r. (letošnji))

Ime priimek učenca:

Neobvezni izbirni predmeti:

a) Ne bom obiskoval.

b) Bom obiskoval:

·         šport

·         umetnost

·         tehnika

 

Razred 6. r. (letošnji):

Ime priimek učenca:

Obvezni izbirni predmeti:

(razvrsti jih 6 – najvišje napiši tistega, ki bi ga najraje obiskoval)

Za 7. razred

Družboslovno-humanistični sklop              Naravoslovno-tehnični sklop

Verstva in etika I                                            Sonce, Luna, Zemlja

Likovno snovanje I                                         Računalništvo: Urejanje besedil

Starinski in družabni plesi                              Šport za sprostitev                 

Nemščina I                                                          Matematična delavnica 7

Hrvaščina I

Glasba: Glasbena dela                                              

Filozofija za otroke I

 

Razred 7. r. (letošnji):

Ime priimek učenca:

Obvezni izbirni predmeti:

(razvrsti jih 6 – najvišje napiši tistega, ki bi ga najraje obiskoval)

Za 8. razred

Družboslovno-humanistični sklop              Naravoslovno-tehnični sklop

Likovno snovanje II                                        Šport za zdravje

Verstva in etika I                                            Robotika v tehniki

Šolsko novinarstvo                                          Daljnogledi in planeti

Nemščina II                                                      Računalništvo: Računalniška omrežja

Starinski in družabni plesi                              Matematična delavnica 8

Glasba: Glasbena dela           

Filozofija za otroke II

 

Razred 8. r. (letošnji):

Ime priimek učenca:

Obvezni izbirni predmeti:

(razvrsti jih 6 – najvišje napiši tistega, ki bi ga najraje obiskoval)

Za 9. razred

Družboslovno-humanistični sklop              Naravoslovno-tehnični sklop

Likovno snovanje III                                       Genetika

Retorika                                                         Kemija v okolju                      

Starinski in družabni plesi                              Zvezde in vesolje

Šolsko novinarstvo                                         Računalništvo: Multimedija  

Verstva in etika I                                            Matematična delavnica 9

Nemščina III                                                    Projekti iz fizike in tehnike

Glasba: Glasbena dela                                    Izbrani šport – odbojka

Filozofija za otroke III                                        Izbrani šport – nogomet        

 Vanesa Princl

09Apr/20

Neobvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2020/2021

Pozdravljeni starši in skrbniki!

Postopek izbire neobveznih izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto bo letos potekal preko eAsistenta.

PUBLIKACIJA za šolsko leto 2020/2021:
NEOBVEZNI izbirni predmeti 2020/2021 (publikacija)

4., 5., 6. r. :, ŠPORT, TEHNIKA IN UMETNOST
7., 8. in 9. FRANCOŠČINA

Izberete lahko največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko.

Predmeti se ocenjujejo.

Nemščina in računalništvo za učence, ki bodo v šol. l. 2020/21 obiskovali 4., 5. ali 6. r, se bosta izvajala kot fakultativni pouk in ne kot neobvezna izbirna predmeta. Oba predmeta sta tudi predstavljena v zgornji publikaciji. Prijava bo naknadna.

Predmete izberite do četrtka, 16. 4. 2020. Prosim, da se roka držite.

Učencu ni treba obiskovati nobenega izbirnega predmeta, vendar je to potrebno sporočiti.

Če potrebujete pomoč pri prijavi, mi sporočite na moj elektronski naslov: vanesa.princl@guest.arnes.si in vam bom z veseljem pomagala pri prijavi.

Lep dan.
Vanesa Princl