28Sep/20

Prvošolčki prvič v naši šolski knjižnici

Recenzije, ocene - Dr. Barbara SimonitiDruštvo Bralna značka Slovenije – ZPMS je tudi za letošnjo generacijo prvošolcev že tradicionalno pripravilo darilno slikanico, in sicer z naslovom Smejalnik in civilna zavora (pisatelja Slavka Preglja z ilustracijami Kostja Gatnika).

Učenci prvošolci so tako ob dobri slikanici praznovali dan zlatih knjig in začetek nove bralne sezone pri Prežihovi bralni znački.

Na ta način želimo povabiti otroke v svet branja in jih z darilno izdajo odlične slikanice opomniti na pomen bralne pismenosti za njihov vseživljenjski razvoj.

Naj bo branje prostor SVOBODE!
Vaša knjižničarka

27Sep/20

Evropski dan jezikov na naši šoli

Vsako leto 26. septembra po vsej Evropi praznujemo evropski dan jezikov, ki ga je Svet Evrope prvič razglasil v evropskem letu jezikov leta 2001.

Ta dan je namenjen osveščanju o bogati kulturni in jezikovni različnosti v Evropi ter spodbujanju učenja jezikov in medkulturnega razumevanja.
Na naši šoli smo letos pod vodstvom učitelja Boštjana, ki nas je prijavil na mednarodni projekt, v sodelovanju z učiteljicama slovenščine Polonco in Manuelo, že ves mesec aktivno sodelovali v projektu z naslovom Postcards for the 2020 European Day. Ideja je bila, da pri projektu sodelujejo različne države, saj lahko tako učenci ugotovijo, kako nam tuji jezik pomaga pri sporazumevanju z ljudmi, ki govorijo različne jezike.

Na naši šoli je s svojim prispevkom (izdelano razglednico) aktivno sodelovalo več kot 120 učencev in učenk.
Razglednice smo poslali na vseh 24 naslovov evropskih šol, ki sodelujejo v projektu (Francija, Anglija, Turčija, Romunija, Švedska, Portugalska, Španija, Grčija, Litva, Danska, Nemčija, Poljska, Češka …).

Nekaj utrinkov našega dela si lahko ogledate na fotografijah.

Na pomoč pri delu so nam priskočili še učiteljice Marina, Mojca, Aleksandra in učitelja Marjan ter Dejan.

Vsem še enkrat iskrena hvala!

In zdaj le še čakamo, iz katerih držav vse bomo prejeli razglednice – z Danske in s Češke smo jih namreč že.

21Sep/20

Tehniški dan: Promet (3. razred)

V četrtek, 17. 9 . 2020, smo učenci 3. razreda imeli tehniški dan. Najprej smo se peš odpravili do železniške postaje Maribor. Potem smo šli na vlak do Pragerskega. Vožnja je bila zelo zanimiva, saj so se nekateri z vlakom peljali prvič. Ko smo prispeli smo pojedli malico, nato smo odšli h gasilcem v Gasilski dom Pragersko. Tam so nam razkazali gasilsko opremo, gasilska vozila in potek oživljanja. Na koncu so nas postregli s prigrizki, ki so bili zares slastni. Po ogledu smo se z vlakom odpeljali nazaj v Maribor. Bilo je zelo zanimivo.

Neža Ana in Ema,
učenki 3. a razreda

16Sep/20

Državno srečanje Mladih raziskovalcev Slovenije

V ponedeljek, 14. 9. 2020, je na Fakulteti za naravoslovje in matematiko potekalo 54. Srečanje mladih raziskovalcev Slovenije. Doroteja Drevenšek se je z nalogo Svet ne bo več enak – petki za prihodnost, potegovala za priznanje med šestimi izbranimi nalogami celotne Slovenije na področju ekologije in varstva okolja. S svojim delom je pripomogla k ozaveščanju učencev naše šole o podnebni problematiki. Željo po okoljskem izobraževanju mladih je pretvorila v podjetniško idejo ter si prislužila glavno nagrado na tekmovanju POPRI. V času korona ukrepov je sama aktivirala skupino na Facebooku pod imenom Podnebni pravičniki s kavča. Za odlično delo je tako bila nagrajena tudi na omenjenem finalnem srečanju s srebrnim priznanjem.

Doroteja, iskrene čestitke in hvala za tvoje doprinos naši šoli ter širši okolici. Želimo ti še veliko raziskovalno podjetniških idej.

Kolektiv OŠ Angela Besednjaka

14Sep/20

Interesne dejavnosti 2020/2021

V času od 15. 9. do 18. 9. se imajo učenci možnost prijaviti na interesne dejavnosti, ki so jih ponudili učitelji. Prijavijo se pri svojem razredniku.

PONUJENE ID Z OPISI

Izvajati se bodo začele v mesecu oktobru.

Katere interesne dejavnosti se bodo izvajale v šol. l. 2020/21, je odvisno od števila prijavljenih učencev na posamezno dejavnost.

Vodstvo šole

14Sep/20

Šolski predizbor za 18. Bralni maraton

Dragi učenci, drage učenke,

obveščamo vas, da bo Bralni maraton, že osemnajsti, v ponedeljek, 5. oktobra 2020, v centru našega mesta.

Mentorice vabimo vse učence in učenke, ki radi pesnite, da napišete svojo lastno pesem, letos na temo ODRAŠČANJE.

Pesmi pošljite knjižničarki (janja.kajnik@gmail.com)  najkasneje do 28. 9. 2020.

Po tem datumu bo potekal izbor, v začetku oktobra bodo pa že znani finalisti/finalistke (3), ki se bodo udeležili maratona.

Naj vam rime lepo tečejo!

Mentorice Bralnega kluba in Natečajka

Literarni tečaj kreativnega pisanja Poletna pisarija v Lavričevi knjižnici - article

Vir: splet, 2020.

09Sep/20

Subvencionirana prehrana

Subvencioniranje šolske prehrane

Učencu oziroma dijaku, ki se je na šolsko prehrano prijavil pred začetkom šolskega leta in ima njegova družina veljavno odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji, pripada subvencija od prvega šolskega dne dalje, sicer pa od dneva prijave na malico ali kosilo.

Učencu oziroma dijaku, katerega družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji, pripada subvencija od dneva priznanja pravice do otroškega dodatka ali državne štipendije. Učencu oziroma dijaku se za čas do dneva izdaje odločbe ustrezno poračuna plačane obroke.

Subvencija MALICE za učence

Do polne subvencije oziroma brezplačne malice so upravičeni:

  • Učenci, v družinah katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, ne presega 563,60 evrov (do vključno 5. dohodkovni razred).
  • Učenci in dijaki, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi otroka v rejniško družino.
  • Učenci in dijaki, ki so prosilci za azil.
  • Učenci in dijaki, ki so nameščeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami oziroma v domove za učence in obiskujejo šolo izven zavoda..

Subvencija KOSILA za učence

  • Polna subvencija kosila oziroma brezplačno kosilo pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, ne presega 382,82 evra (do vključno 3. dohodkovni razred).

Vloga za subvencijo malice in subvencijo kosila se na centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku.

Več informacij v zvezi z uveljavljanjem pravice do subvencije malice oziroma kosila učencev lahko najdete na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Cena malice za učenca znaša 0,80 € dnevno.

Vir: https://www.gov.si/teme/subvencije-prehrane-za-ucence-in-dijake/, 9. 9. 2020.

Za več informacij se lahko obrnete na šolsko svetovalno službo.