Nacionalno preverjanje znanja poteka ob koncu drugega in tretjega ocenjevalnega obdobja. Za vse učence je obvezno. Preverja se znanje iz slovenščine in matematike ter angleščine (6. razred) in tretjega predmeta (9. razred), ki ga za posamezno šolo v začetku septembra določi minister.

Nacionalni preizkusi se opravljajo v rednem roku:
● petek, 4. 5. 2018 – slovenščina 6. in 9. razred,
● ponedeljek, 7. 5. 2018 – matematika 6. in 9. razred,
● sreda, 9. 5. 2018 – angleščina 6. razred,
● sreda, 9. 5. 2018 – glasbena umetnost 9. razred.

Na spletnih straneh (http://www.ric.si in http://eric.ric.si) so objavljene dodatne informacije za učence in starše.