PUBLIKACIJI za šolsko leto 2020/2021:
NEOBVEZNI izbirni predmeti 2020/2021 (publikacija)
OBVEZNI izbirni predmeti 2020/2021 (publikacija)

****************************************************************

Obvezni izbirni predmeti (2020/2021)
Učencem 7., 8. in 9. razreda smo ponudili pestro izbiro izbirnih predmetov. Glede na njihovo izbiro se bodo izvajali naslednji izbirni predmeti:

V pripravi.

Neobvezni izbirni predmeti in fakultativni pouk (2020/2021)
Učencem od 4. do 9. razreda smo ponudili neobvezne izbirne predmete. Izvajajo se tisti, za katere je bil zadosten interes.

V pripravi.

Ob sodelovanju z MOM, ki financira zgodnje učenje tujega jezika in računalništva, bomo tudi letos izvajali tovrstni pouk nemščine od 3. do 6. razreda ter računalništva od 4. do 6. razreda.