PUBLIKACIJI za šolsko leto 2018/2019:
Neobvezni izbirni predmeti
Obvezni izbirni predmeti

Obvezni izbirni predmeti


Neobvezni izbirni predmeti in fakultativni pouk

Ob sodelovanju z MOM, ki financira zgodnje učenje tujega jezika in računalništva, bomo tudi letos izvajali tovrstni pouk nemščine od 3. do 6. razreda ter računalništva od 4. do 6. razreda.