Glede na interes, ki so ga izkazali učenci s prijavo na interesno dejavnost, se bodo v šolskem letu 2017/2018 izvajale naslednje brezplačne interesne dejavnosti:


Interesne dejavnosti se bodo izvajale pred oz. po pouku.