Glede na interes, ki so ga izkazali učenci s prijavo na interesno dejavnost, se bodo v šolskem letu 2020/2021 izvajale naslednje brezplačne interesne dejavnosti:

V pripravi.

Interesne dejavnosti se bodo izvajale pred oz. po pouku.

URNIK interesnih dejavnosti v šolskem letu 2020/2021