Prvo ocenjevalno obdobje

3.–5. razred

Razpored pisnega ocenjevanja po oddelkih 3.–5. razred

6.–9. razred

Razpored pisnega ocenjevanja po oddelkih 6.–9. razred