Datumi roditeljskih sestankov in popoldanskih pogovornih ur

Roditeljski sestanki:
PRVI RODITELJSKI SESTANEK:
1. r. 28. 8. 2020,
2. in 3. r. 7. 9. 2020,
4., 5., 6. r. 8. 9. 2020,
7., 8., 9. r. 9. 9. 2020.

DRUGI RODITELJSKI SESTANEK:
1., 2. in 3. r. 1. 2. 2021,
4., 5., 6. r. 2. 2. 2021,
7., 8., 9. r. 3. 2. 2021.

TRETJI RODITELJSKI SESTANEK:
1., 2. in 3. r. 31. 5. 2021,
4., 5., 6. r. 1. 6. 2021,
7., 8., 9. r. 2. 6. 2021.

Popoldanske pogovorne ure:
19. 10. 2020, 30. 11. 2020, 21. 12. 2020, 25. 1. 2021, 29. 3. 2021, 19. 4. 2021

Ob rednih roditeljskih sestankih bodo po potrebi še izredni.
1. informativni sestanek za starše šolskih novincev bo 11. 1. 2021.
2. informativni sestanek za starše šolskih novincev pa bo 7. 6. 2021.