V šolskem letu načrtujemo tri roditeljske sestanke, ki se bodo zaključili s pogovorno uro. Roditeljski sestanki bodo v ponedeljek ob 17.00 za učence od 1. do 5. razreda ter ob 18.00 za učence od 6. do 9. razreda.

Datumi roditeljskih sestankov in popoldanskih pogovornih ur:
Roditeljski sestanki: 9. 9. 2019, 3. 2. 2020, 25. 5. 2020
Popoldanske pogovorne ure: 21. 10. 2019, 25. 11. 2019, 23. 12. 2019, 27. 1. 2020, 30. 3. 2020, 20. 4. 2020

Ob rednih roditeljskih sestankih bodo po potrebi še izredni.

1. informativni sestanek za starše šolskih novincev bo 13. 1. 2020.
2. informativni sestanek za starše šolskih novincev pa bo 8. 6. 2020.