V šolskem letu načrtujemo tri roditeljske sestanke, ki se bodo zaključili s pogovorno uro. Roditeljski sestanki bodo v ponedeljek ob 17.00 za učence od 1. do 5. razreda ter ob 18.00 za učence od 6. do 9. razreda.
Datumi roditeljskih sestankov: 10. 9. 2018, 11. 2. 2019, 27. 5. 2019.
Ob rednih roditeljskih sestankih bodo po potrebi še izredni.

Informativni sestanek za starše šolskih novincev bo 14. 1. 2019.
Roditeljski sestanek za starše šolskih novincev pa bo 10. 6. 2019 ob 17h.