• Naziv: Osnovna šola Angela Besednjaka
 • Naslov: Celjska ulica 11, 2000 Maribor, Slovenija
 • Ravnateljica: Barbara Novak
 • Pomočnica ravnateljice: Manuela Knezoci Kop
 • Poslovna sekretarka: Dušanka Fermišek
 • Svetovalna služba: Polonca Kužner
 • Računovodstvo: Mateja Novak Dobaj
 • Kuhinja: Zvonka Hlebič
 • Knjižnica: Janja Kajnik

Telefon:

 • Tajništvo: (02) 450 10 90
 • Faks: (02) 450 10 91
 • Ravnateljica: (02) 450 10 93
 • Pomočnica ravnateljice: (02) 450 10 92
 • Svetovalna služba: (02) 450 10 94
 • Računovodstvo: (02) 450 10 95
 • Kuhinja: (02) 450 10 96
 • Zbornica: (02) 450 10 97
 • Knjižnica: (02) 450 10 99

 

Podatki

 • Podračun UJP:
 • Matična številka: 5085187000
 • Davčna številka: SI 86623265
 • E-mail: info@abesednjak.si
 • Spletna stran: https://www.abesednjak.si
 • Katalog informacij javnega značaja 17/18