• Naziv: Osnovna šola Angela Besednjaka
 • Naslov: Celjska ulica 11, 2000 Maribor, Slovenija
 • Ravnateljica: Barbara Novak
 • Pomočnica ravnateljice: Vanesa Princl
 • Tajnica: Dušanka Fermišek
 • Svetovalna služba: Polonca Kužner
 • Računovodstvo: Mateja Novak Dobaj
 • Kuhinja: Zvonka Hlebič
 • Knjižnica: Janja Kajnik

Telefon:

 • Tajništvo: (02) 450 10 90
 • Faks: (02) 450 10 91
 • Ravnateljica: (02) 450 10 93
 • Pomočnica ravnateljice: (02) 450 10 92
 • Svetovalna služba: (02) 450 10 94
 • Računovodstvo: (02) 450 10 95
 • Kuhinja: (02) 450 10 96
 • Zbornica: (02) 450 10 97
 • Knjižnica: (02) 450 10 99

Podatki

  • Podračun UJP:
  • Matična številka: 5085187000
  • Davčna številka: SI 86623265
  • E-mail: info@abesednjak.si
  • Spletna stran: https://www.abesednjak.si
  • Katalog informacij javnega značaja

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA POSAMEZNIKE
Po novi uredbi GDPR in sklepu OŠ Angela Besednjaka Maribor, je pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov ga. Katja Tretjak, univ. dipl. prav., zaposlena v podjetju Center za pravno pomoč d.o.o., Rimska ulica 4, 2310 Slovenska Bistrica.
Kontakt:
E: katja@czpp.si
T: 08 2059604

Obrazci, prijave in zahteve v zvezi z varovanjem osebnih podatkov posameznika:
Obrazec – Pravica do ugovora – za upravljalca
Obrazec – Prijava kršitve varstva osebnih podatkov – prijava
Obrazec – Zahteva za izbris podatkov – za upravljalca
Obrazec – Zahteva za omejitev obdelave – za upravljalca
Obrazec – Zahteva za popravek podatkov – za upravljalca
Obrazec – Zahteva za prenosljivost podatkov
Obrazec – Zahteva za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki