Šolski dokumenti:


STATUSI UČENCEV:

Spoštovani starši in učenci,

v skladu s šolsko zakonodajo si lahko učenci pridobijo status perspektivnega športnika oz. vrhunskega športnika in perspektivnega umetnika oz. vrhunskega umetnika.

Vse potrebne obrazce najdete na spodnjih povezavah. Oddate pa jih do 18. septembra svojemu razredniku in sicer:
– predlog za dodelitev statusa,
– dokazilo o članstvu in obremenitvah,
– podpisan dogovor o prilagajanju.

Pravila:
Pravila prilagajanja šolskih obveznosti

Obrazci:
Status perspektivnega športnika predlog

Status vrhunskega športnika predlog

Status perspektivnega mladega umetnika predlog

Status vrhunskega mladega umetnika predlog

Dogovor o prilagajanju