Šolski dokumenti:


STATUSI UČENCEV:

Spoštovani starši in učenci,

v skladu s šolsko zakonodajo si lahko učenci pridobijo status perspektivnega  športnika in perspektivnega mladega umetnika.

Vse potrebne obrazce najdete na spodnjih povezavah. Oddate pa jih do 15. septembra v tajništvo šole in sicer:
predlog za dodelitev statusa,
dokazilo o članstvu in obremenitvah,
podpisan dogovor o prilagajanju.

Pravila:
Pravila prilagajanja šolskih obveznosti

Obrazci:
Status perspektivnega športnika predlog

Status perspektivnega mladega umetnika predlog

Pisni dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti zaradi statusa

Obrazci, prijave in zahteve v zvezi z varovanjem osebnih podatkov posameznika:
Obrazec – Pravica do ugovora – za upravljalca
Obrazec – Prijava kršitve varstva osebnih podatkov – prijava
Obrazec – Zahteva za izbris podatkov – za upravljalca
Obrazec – Zahteva za omejitev obdelave – za upravljalca
Obrazec – Zahteva za popravek podatkov – za upravljalca
Obrazec – Zahteva za prenosljivost podatkov
Obrazec – Zahteva za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki