Prijava na javni razpis za oddajo prostorov, drugih nepremičnin in opreme OŠ Angela Besednjaka Maribor v uporabo

Svet zavoda OŠ Angela Besednjaka je dne 21. 8. 2013 potrdil Pravilnik o o oddaji prostorov, drugih nepremičnin in opreme Osnovne šole Angela Besednjaka Maribor v uporabo, na podlagi zahteve Mestne občine Maribor. Skladno s tem pravilnikom objavljamo razpis do zapolnitve kapacitet.

Prijava

C E N I K

Klasične učilnice 8,20 EUR.

Učilnice z AV sredstvi 12,30 EUR.

Učilnica z računalniki in interaktivno tablo 16,40 EUR.

Računalniška uč.,  41,00 EUR.

Večnamenski prostor 41,00 EUR.

Zunanja šolska igrišča-cena je za posamezno igrišče (nogomet, košarka, odbojka, atletika) 12,30EUR

Velika telovadnica 23,60 EUR/60 min.

Mala telovadnica 19,80 EUR/60 min.

Cene so brez DDV-ja in nismo davčni zavezanci.