V okviru ekološkega projekta, o varovanja okolja in ohranjanja narave v Mestni občini Maribor, je Društvo za boljši svet pripravilo gledališko predstavo za učence prve triade in delavnice. Teh so bili deležni tudi učenci 6., 7. in 8. r.

Tema je bila zmanjševanje hrupa in svetlobnega onesnaževanja. Vsebina je bila razširjena tudi na druga področja ekologije.