Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj že 30 let tradicionalno organizira vseslovenski literarni in deklamatorski natečaj Župančičeva frulica, na katerem kot pesniki ali deklamatorji sodelujejo mladi umetniki iz različnih krajev po državi. Na zaključno prireditev na dan smrti belokranjskega pesnika Otona Župančiča je izbranih15 najboljših ustvarjalcev (med letos 172 prijavljenimi). Prireditev tradicionalno poteka v Kulturnem domu Črnomelj, ki je državni spomenik kulturnega pomena v lasti Ministrstva za kulturo.

Letos nam je izvedbo prireditve v fizični obliki preprečila epidemija, zato smo se odločili, da mladim umetnikom ne bomo obrnili hrbta, ampak se raje približali njihovemu e-svetu in trenutni aktualni tematiki, ki je bila v družbenih razsežnostih tudi tema natečaja (osamitev, solidarnost med ljudmi, upanje). Prireditev bomo na takšen način in v tolikšnem obsegu izpeljali kot prvo literarno e-prireditev v Sloveniji. Predstavili se bodo finalisti: 5 deklamatorjev, 5 osnovnošolskih in 5 srednješolskih pesnikov, prav tako pa bo strokovna komisija (v zasedbi Gašper Jarni, Mateja Perpar, Tjaša Koprivec Vuga, Veronika Dintinjana, Janko Lozar in Igor Divjak) na njej razglasila 3 najboljše umetnike: osnovnošolskega deklamatorja in osnovnošolskega ter srednješolskega pesnika. Poskrbljeno bo tudi za glasbeni predah s skupino 2B in turistični odmor z iskrivimi prizori belokranjske narave.

E-prireditev bo predvajana 11. junija 2020 ob 19.00 preko Youtuba premiere na spletni strani:
www.zik-crnomelj.eu,

oglaševali pa jo bomo tudi preko Facebook dogodka, kjer so zbrane vse podrobne informacije:
30. Župančičeva e-frulica.

Iz osnovnih šol so se v finale letošnje jubilejne Župančičeve frulice uvrstili naslednji mladi nadobudni interpreti:

  • Enej Peček, OŠ 8 talcev, Logatec
  • Liam Čelofiga, OŠ Angela Besednjaka, Maribor
  • Vid Lamovšek, OŠ Tončke Čeč, Trbovlje
  • Sofia Žižmund, OŠ Prule, Ljubljana
  • Uma Učakar, OŠ Jurija Dalmatina, Krško

Čestitamo jim!

Mateja Vlasak