Pozdravljeni,

obveščam vas, da se v primeru omejitve in istega števila točk vseh kandidatov  (poleg že znanega prvega kriterija, vseh zaključnih ocen obveznih predmetov 7., 8. in 9. razreda), upošteva kot drugi kriterij med kandidati  – to je seštevek vseh pridobiljenih ocen 7., 8. in 9. razreda pri predmetih SLJ, MAT in TUJI jezik, kar pomeni, da je seštevek ocen največ 45.

Okrožnico smo šole dobile 13. 5. 2020. Verjeteno bo kmalu objavljeno tudi na spletni strani MIZŠ.

Lep pozdrav,

Polonca Kužner, ŠSS