Pozdravljeni starši in skrbniki!

V šol. l. 2020/21 se bosta izvajala naslednja fakultativna predmeta:
za 3., 4., 5. ter 6. r. nemščina,
za 4., 5. ter 6. r. računalništvo.

Predmeti se ne ocenjujejo.
Prosimo vas, da izberejo predmet ali predmeta, le tisti učenci, ki ga/ju bodo zagotovo obiskovali.
Učencu ni treba obiskovati nobenega fakultativnega predmeta, vendar je tudi to potrebno sporočiti.

Izbira neobveznih izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto bo letos potekala preko elektronske pošte razrednika vašega otroka.
Prijavo opravite do srede, 13. 5. 2020. Prosim, da se roka držite.

Podatki, ki jih po elektronski pošti sporočite otrokovemu razredniku:

Moj otrok:

   NE BO OBISKOVAL FAKULTATIVNIH PREDMETOV
   BO OBISKOVAL FAKULTATIVNI POUK NEMŠČINE (2 uri tedensko)
   Samo za učence 4., 5. in 6. r.
   BO OBISKOVAL FAKULTATIVNI POUK RAČUNALNIŠTVA (1 ura tedensko)

Prijavnica v PDF obliki.

Lep pozdrav,
Vanesa Princl, pomočnica ravnateljice