Izteka se prijava na neobvezne izbirne predmete za 3., 4., 5. r. za šolsko leto 2020/21!

Obveščamo vas, da je danes zadnji dan za prijavo neobveznih izbirnih predmetov (na šport, tehniko in umetnost).
Za fakultativna predmeta nemščino in računalništvo bodo potekale prijave kasneje.

Želimo si, da bi se čim več učencem uspelo prijaviti v predvidenih rokih.

Vse informacije so v spodnjih obvestilih.

Vodstvo šole