Izteka se prijava na obvezne izbirne predmete za 6., 7. in 8. razred za šolsko leto 2020/21!
 
Obveščamo vas, da je danes zadnji dan za prijavo obveznih izbirnih predmetov, jutri pa za prijavo na neobvezni izbirni predmet francoščina.

Želimo si, da bi se čim več učencem uspelo prijaviti v predvidenih rokih.

Vse informacije so v spodnjih obvestilih.

Vodstvo šole