Pozdravljeni starši in skrbniki.

Da vam prijavo na obvezne izbirne in neobvezne izbirne predmete za naslednje šolsko leto še nekoliko poenostavimo, sem pripravila podatke, ki jih potrebujem za vnos v eAsistenta (pošljete mi jih na mejl: vanesa.princl@guest.arnes.si).
Lahko pa prijave opravite tudi sami znotraj eAsistenta.

Naj vas spomnim, da se rok za prijavo izteče v sredo, 15. 4. 2020, za obvezne, in v četrtek, 16. 4. 2020, za neobvezne predmete.

Hvala vsem tistim, ki ste prijavo že opravili.

PUBLIKACIJI za šolsko leto 2020/2021:
NEOBVEZNI izbirni predmeti 2020/2021 (publikacija)
OBVEZNI izbirni predmeti 2020/2021 (publikacija)

Razred (6., 7. in 8. r. (letošnji)):

Ime priimek učenca:

Neobvezni izbirni predmeti:

a) Ne bom obiskoval.

b) Bom obiskoval:

·         francoščina

 

Razred (3., 4. in 5. r. (letošnji))

Ime priimek učenca:

Neobvezni izbirni predmeti:

a) Ne bom obiskoval.

b) Bom obiskoval:

·         šport

·         umetnost

·         tehnika

 

Razred 6. r. (letošnji):

Ime priimek učenca:

Obvezni izbirni predmeti:

(razvrsti jih 6 – najvišje napiši tistega, ki bi ga najraje obiskoval)

Za 7. razred

Družboslovno-humanistični sklop              Naravoslovno-tehnični sklop

Verstva in etika I                                            Sonce, Luna, Zemlja

Likovno snovanje I                                         Računalništvo: Urejanje besedil

Starinski in družabni plesi                              Šport za sprostitev                 

Nemščina I                                                          Matematična delavnica 7

Hrvaščina I

Glasba: Glasbena dela                                              

Filozofija za otroke I

 

Razred 7. r. (letošnji):

Ime priimek učenca:

Obvezni izbirni predmeti:

(razvrsti jih 6 – najvišje napiši tistega, ki bi ga najraje obiskoval)

Za 8. razred

Družboslovno-humanistični sklop              Naravoslovno-tehnični sklop

Likovno snovanje II                                        Šport za zdravje

Verstva in etika I                                            Robotika v tehniki

Šolsko novinarstvo                                          Daljnogledi in planeti

Nemščina II                                                      Računalništvo: Računalniška omrežja

Starinski in družabni plesi                              Matematična delavnica 8

Glasba: Glasbena dela           

Filozofija za otroke II

 

Razred 8. r. (letošnji):

Ime priimek učenca:

Obvezni izbirni predmeti:

(razvrsti jih 6 – najvišje napiši tistega, ki bi ga najraje obiskoval)

Za 9. razred

Družboslovno-humanistični sklop              Naravoslovno-tehnični sklop

Likovno snovanje III                                       Genetika

Retorika                                                         Kemija v okolju                      

Starinski in družabni plesi                              Zvezde in vesolje

Šolsko novinarstvo                                         Računalništvo: Multimedija  

Verstva in etika I                                            Matematična delavnica 9

Nemščina III                                                    Projekti iz fizike in tehnike

Glasba: Glasbena dela                                    Izbrani šport – odbojka

Filozofija za otroke III                                        Izbrani šport – nogomet        

 Vanesa Princl