Pozdravljeni starši in skrbniki!

Postopek izbire neobveznih izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto bo letos potekal preko eAsistenta.

PUBLIKACIJA za šolsko leto 2020/2021:
NEOBVEZNI izbirni predmeti 2020/2021 (publikacija)

4., 5., 6. r. :, ŠPORT, TEHNIKA IN UMETNOST
7., 8. in 9. FRANCOŠČINA

Izberete lahko največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko.

Predmeti se ocenjujejo.

Nemščina in računalništvo za učence, ki bodo v šol. l. 2020/21 obiskovali 4., 5. ali 6. r, se bosta izvajala kot fakultativni pouk in ne kot neobvezna izbirna predmeta. Oba predmeta sta tudi predstavljena v zgornji publikaciji. Prijava bo naknadna.

Predmete izberite do četrtka, 16. 4. 2020. Prosim, da se roka držite.

Učencu ni treba obiskovati nobenega izbirnega predmeta, vendar je to potrebno sporočiti.

Če potrebujete pomoč pri prijavi, mi sporočite na moj elektronski naslov: vanesa.princl@guest.arnes.si in vam bom z veseljem pomagala pri prijavi.

Lep dan.
Vanesa Princl