»Naš svet je bogat in raznolik, na njem se govori okoli 7.000 živih jezikov, ki so orodje sporazumevanja, vseživljenjskega učenja in vključevanja v družbo in delo.

Povezani so tudi s posameznimi identitetami, kulturami, svetovnimi nazori in znanjem.

Sprejemanje jezikovne raznolikosti v izobraževanje in razvoj pismenosti je torej ključno za razvoj vključujoče družbe, ki spoštuje »različnost« in »razlike« ter zagotavlja človekovo dostojanstvo.«
Audrey Azoulay, generalna direktorica UNESCA

Prevod celotne poslanice je objavljen na strani Nacionalnega meseca skupnega branja 2019 in spletni strani Bralnega društva Slovenije: KLIK