Kot že vsi vemo, je prihajajoči teden poln nestrpnosti, saj bodo učenci 9. in 6. razredov pisali tako imenovane NPZ- je. Za vse, ki ne veste, kaj je NPZ, pa je ta članek pravi za vas.

Nacionalno preverjanje znanja (krajšava NPZ) je pisno preverjanje znanja učencev osnovne šole po zaključenem drugem in tretjem obdobju. Zakonsko ga opredeljujeta dva akta, in sicer Zakon o OŠ ter Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v OŠ.

Ob koncu drugega obdobja (6. razred) je NPZ prostovoljno, ob koncu tretjega obdobja (9. razred) pa za vse učence obvezno.

Cilj je pridobiti dodatne informacije o znanju učencev in to vgraditi v prizadevanje za kakovostnejše učenje in poučevanje.

Preverjani predmeti:

6. razred:
– slovenščina/madžarščina/italijanščina
– matematika
– angleščina

9. razred:
– slovenščina/madžarščina/italijanščina
– matematika
– tretji predmet določi minister za šolstvo in šport tako, da v mesecu septembru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda po predhodni pridobitvi mnenja Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje izbere največ štiri predmete, iz katerih se bo v tekočem šolskem letu izvedlo nacionalno preverjanje znanja. V mesecu septembru minister določi, iz katerega tretjega predmeta
bo potekalo nacionalno preverjanje znanja na posamezni osnovni šoli.

NPZ vrednotijo profesorji predmetov, ki se preverjajo oz. ki jih poučujejo.
Učenci 6. razreda prejmejo obvestilo o uspehu NPZ, dosežki učencev 9. razreda pa se vpišejo vzaključno spričevalo.

Našim učencem pa želimo dosti znanja in čim več dobrih uspehov!
Zala Casar