Letošnja angleška bralna značka bo potekala v torek, 23. 4. 2019, od 13.00 do 13.45.
Seznam knjig po razredih najdete v PRIPONKI.
Vabljeni!

Mentorica:
Danijela Marjanović