V šolskem letu 2018/2019 smo se učenci 3. razredov vključili v projekt “Vodni agent.” Kot vodni agenti se izobražujemo o okolju in vodnih virih ter o nujnosti varovanja in odgovornega ravnanja z okoljem in vodnimi viri. V razredu imamo nameščene merilnike porabe vode – tako nadziramo količino porabljene vode.

Obisk vodne postaje
V sklopu projekta je imela naša šola možnost predstavitve vodne postaje. Na zanimiv način smo spoznali tehnične elemente vodovodne in komunalne infrastrukture. Ugotovili smo od kod in kako pride voda do pipe, kam odteka in kako se čisti.

Tanja Hanželič