Danes je na svetu skoraj 200 držav. Vsaka država ima določeno ozemlje, narod ali narode in suvereno vlado, tako da človeštvo politično zastopajo številne državne vlade. To pa pomeni, da človeštvo nima svetovne vlade, ima pa mednarodno organizacijo, kjer se lahko predstavniki skoraj vseh držav srečujejo za konferenčno mizo. Ta organizacija so Združeni narodi.

Organizacija združenih narodov (OZN) je najpomembnejša mednarodna vladna organizacija. Ustanovljena je bila 24. oktobra 1945. Zamisli o takšni organizaciji segajo v II. svetovno vojno, temeljni namen ustanovitve je bil urejanje povojnega mednarodnega sistema.

VLOGA SLOVENIJE V OZN
22. maja 2018 smo praznovali šestindvajseto obletnico sprejema Republike Slovenije v Organizacijo Združenih narodov. Slovenija si je v času članstva v Organizaciji, še posebej pa v času, ko je bila nestalna članica Varnostnega sveta (1998‒1999), dejavno prizadevala, da bi se OZN učinkovito prilagodila možnostim in izzivom, ki jih je prineslo novo tisočletje.

Tomaž Pozne