V soboto, 20. 10. 2018, je v organizaciji JSKD OI Pesnica in ZKD občin Kungota, Pesnica, Šentilj v prostorih Osnovne šole Jarenina potekala Otroška likovna kolonija PALETKA 2018.
Letošnja Paletka je ponudila sedem različnih strokovno vodenih likovno problemsko naravnanih tematskih delavnic. Le te so zagotavljale pestro ponudbo likovnih pristopov, od klasičnih likovnih tehnik do likovnih vsebin, ki vpeljujejo sodobne foto-video računalniške tehnike.

Vabilo je nagovorilo tudi dve naši učenki, ki sta se Paletke udeležili pod okriljem Zveze prijateljev mladine Maribor. Anja Hvalec iz sedmega razreda je ustvarjala v delavnici Slikarski objekt pod mentorstvom Katje Kozjek Varl, devetošolka Aleksandra Mohorko pa je izbrala slikarsko delavnico Slikam kot Picasso, ki jo je vodil Andrej Velikonja. Obe ustvarjalki sta bili izjemno motivirani in pripravljeni na ustvarjalne izzive. Z nastalima umetninama sta pustili močan vtis, saj izdelka presegata običajne osnovnošolske likovne standarde in kriterije.
Dosežki Paletke 2018 bodo še v tem koledarskem letu razstavljeni v razstavišču KUD Kajuh Jarenina, kamor bodo na otvoritev organizatorji povabili vse udeležence, njihove starše in širšo javnost.