Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše vas vabi na starševski večer z naslovom: »Se me še lahko rešiš« (Mladi in vedenjske zasvojenosti), ki bo 25. 1. 2017 ob 17.00 v prostorih Svetovalnega centra, Lavričeva ulica 6, Maribor.
Vabilo si lahko ogledate tudi na http://www.svet-center-mb.si/.

Objavila: Polonca Kužner, ŠSS